Jaarrekeningen

De Jaarrekening 2017 bevat een verantwoording van algemene geldende kaders, zoals onder meer het coalitieprogramma ‘Mensen maken de stad’ en de Strategische Agenda ‘Helmond, stad van het doen’. Met dit jaarverslag wordt de bestuursperiode 2014 – 2018 definitief afgerond.

De jaarstukken van 2018:

De jaarstukken van 2017:

De jaarverantwoording van 2016:

De jaarstukken van 2015:

De jaarverantwoording van 2014:

De jaarverantwoording van 2013:

De jaarstukken van 2012: 

De jaarstukken van 2011:

De jaarstukken van 2010:

De jaarstukken van 2009:

De jaarstukken van 2008:

De jaarstukken van 2007:

De jaarstukken van 2006: