Jaarrekeningen

De gemeenteraad heeft op 2 juni 2016 de jaarverantwoording van de gemeente Helmond over het jaar 2015 vastgesteld.

De jaarrekening en het jaarverslag over 2015 zijn samengevoegd in één document: de jaarverantwoording 2015. Het college van burgemeesters en wethouders legt hierin inhoudelijk en financieel verantwoording af aan de gemeenteraad over het gevoerde beleid.

De jaarverantwoording 2014:


De jaarverantwoording 2013:

De jaarstukken van 2012: 

De jaarstukken van 2011:

De jaarstukken van 2010:

De jaarstukken van 2009:

De jaarstukken van 2008:

De jaarstukken van 2007:

De jaarstukken van 2006: