Hulpverlening

Jaarlijks worden er besluiten genomen om middelen ter beschikking te stellen aan Helmondse instellingen, die actief zijn op het terrein van de ontwikkelingssamenwerking.

.

Het gaat hierbij om de volgende instellingen:

MOV Stiphout

Het MOV in Stiphout (Missie, Ontwikkeling en Vrede) bestaat uit een actieve groep inwoners uit deze stadswijk. Zij richten zich op projecten in met name Afrika. Veel goede doelen in Ghana worden door MOV ondersteund, waarbij ook de bijdragen van de gemeente gebruikt worden.

Stichting Pater Toon Gruijters

Pater Toon Gruijters verkeert al vele jaren in het Amazonegebied van Brazilie. Om zijn werk te steunen heeft een aantal stadsgenoten besloten tot oprichting van een steunstichting die de naam van de pater draagt.

De opbrengsten van acties en de bijdrage van de gemeente worden gebruikt voor het opbouwen en ondersteunen van het Amazonegebied.

Stichting Helmond – San Marcos

Al sinds de jaren ’70 van de vorige eeuw bestaat er een stichting Helmond – San Marcos. Deze is ontstaan in de tijd dat de Sandinisten in opstand kwamen tegen het grootgrondbezit in Nicaragua.

De stichting onderhoudt contacten met (inwoners van) de stad San Marcos in het zuidwesten van Nicaragua. De Helmondse Lies van Mierlo werkte jaren in de zorgsector in deze stad als een vooruitgeschoven post vanuit Helmond.

Professionele ondersteuning

De gemeente erkent de bijzondere positie van de stichting door zelf aangesloten te zijn bij het Landelijk Beraad Stedenbanden Nederland – Nicaragua. Op deze wijze verzekert Helmond dat het gemeentebestuur van San Marcos zich kan beroepen op professionele ondersteuning van het Beraad.

Meer informatie: