Economische relaties

Binnen de visie op internationale betrekkingen vervullen de economische relaties een belangrijke rol. Het gaat om het perspectief dat gericht is op verbetering van het sociaal-economisch klimaat in Helmond.

 De open grenzen en verbeterde bereikbaarheid zorgen voor een betere vestigingsklimaat in onze stad. Helmond staat daarin niet alleen.

Think global, act local

De regio is van invloed op ons doen en laten in sociaal-economisch opzicht. De economische relaties met het buitenland (o.a. China, Rusland, India en Turkije) worden "gestuurd" door de Brainportagenda en in Brabantstad. De rol van de gemeente is voornamelijk stimulerend, faciliterend en gericht op vestiging van bedrijvigheid in Helmond onder het motto: “think global, act local”

Meer informatie