• Bestuur
  • Internationale betrekkingen

Internationale betrekkingen

Helmond ervaart dat een gemeente steeds meer partner wordt op het internationale terrein.

Die verantwoordelijkheid wil de gemeente Helmond ook waar maken door haar bijdrage aan internationale ontwikkelingen in verschillende vormen tot uitdrukking te laten komen.

Bijdrage aan internationale ontwikkelingen

De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 3 februari 2009 het beleidskader internationale betrekkingen vastgesteld .