Helmondse Crisis- en Herstelnota bevat voor 11 miljoen aan investeringen in de stad

Maandag 7 september 2020

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond heeft een Crisis- en Herstelnota gepresenteerd. Met de Crisis- en Herstelnota investeert het college de komende vier jaar zo’n 11 miljoen in de stad. De investeringen zijn bedoeld om de grote sociaaleconomische uitdagingen die de coronacrisis biedt het hoofd te bieden en tegelijkertijd de kansen te pakken om de stad op de lange termijn te versterken.

.

Coronacrisis grote invloed op samenleving

De coronacrisis heeft een grote invloed op onze samenleving. Zo zien we de tweedeling toenemen, heeft de economie een knauw gekregen en wordt de vooruitgang op sociaaleconomisch gebied geremd. Maar anderzijds zijn er in deze tijd ook heel veel warme initiatieven in de stad ontstaan en zijn er nieuwe kansen op het gebied van duurzaamheid, digitalisering en mobiliteit.

Burgemeester Blanksma aan het woord

Burgemeester Blanksma over de Crisis- en Herstelnota: "De coronacrisis stelt ons voor grote uitdagingen, die om een stevig antwoord vragen. Die antwoorden geven we met dit pakket. Als college zetten we alles op alles om Helmond, daar waar we kunnen, zo sterk mogelijk uit de crisis te laten komen."

Inhoud Crisis- en Herstelnota

Middels de investeringen wil het college lokale coalities tegen de tweedeling smeden en wordt er ingezet op een Multifunctionele Wijkaccommodatie in Rijpelberg. Ook wordt er geïnvesteerd in de doorontwikkeling van het Centrum, de openbare ruimte, Jeugdwerk, een circulaire en energieneutrale stad en het op niveau houden van het culturele klimaat.

Daarnaast gaan we verder met het op pijl houden van de lokale economie door de aansluiting onderwijs arbeidsmarkt te verbeteren, voldoende stageplaatsen voor jongeren te realiseren en het aanpakken van de jeugdwerkloosheid.

De coronacrisis heeft het belang van digitale faciliteiten onderstreept en daarom zet het college tevens in op de versnelling van de digitalisering in de stad en wordt er ondersteuning geboden om mensen, die nog onvoldoende ‘digivaardig’ zijn, te helpen.

De voorgestelde investeringen zijn in lijn met de ambities uit het coalitieakkoord en de Strategische Agenda. Zo zetten we ons blijvend in om Helmond een economisch vitale, sociaal sterke en duurzaam ontwikkelde stad te laten zijn. Juist ook na de coronacrisis.

Met de Crisis- en Herstelnota bieden we als gemeente een antwoord op de crisis en investeren we in de structuurversterking van Helmond. De nota zal uiteindelijk verwerkt worden in de begroting en wordt volgende week dinsdag met de raad besproken.

Uw Reactie
Uw Reactie