Begroting 2020: Investeringen in cultuur en een digitale stad

Woensdag 25 september 2019

Op 24 september heeft het college van B&W de meerjarenbegroting 2020-2023 aan de gemeenteraad aangeboden. Het is een sluitende begroting waarin diverse investeringen worden voorgesteld die bijdragen aan de moderne en toekomstgerichte ambities van Helmond. Helmond is financieel gezond en de begroting laat zien dat er voor de komende jaren ook voldoende geld is om te investeren in de stad.

Raadszaal Helmond

Naast de ambities die bij de start van dit college in 2018 zijn uitgesproken, zijn er een aantal financiële uitdagingen die worden opgelost. Wethouder van Bree (Financiën): “In 2020 is er niet alleen ruimte voor mooie investeringen in de stad, maar kunnen we dankzij een gezonde financiële huishouding ook de onvoorziene ontwikkelingen die op ons pad komen oplossen. Dit alles met een blik op de toekomst."  

Onderwijshuisvesting

Het college staat voor een stad waarin kinderen goed kunnen opgroeien en de educatie krijgen die zij nodig hebben. Hiervoor zijn goede, toekomstbestendige onderwijslocaties nodig. Het plan dat hier eerder voor gemaakt is kost meer geld dan begroot. Dit komt bijvoorbeeld door een stijging van bouwkosten. In de voorgestelde begroting wordt daarom extra geld gereserveerd om de voorgestelde plannen uit te kunnen voeren.

Tekorten Senzer

Vanuit het Rijk wordt er minder geld vrijgemaakt voor de participatiewet, dit zorgt voor tekorten bij Senzer. Zij zorgen onder andere dat mensen voor wie werken niet vanzelfsprekend is, toch aan de slag kunnen. Samen met zes andere gemeenten dragen we bij om het tekort op te lossen.

Investeren in de toekomst

Helmond wil een stad zijn waar het prettig is om te wonen, te werken en te leven. Helmond wil een solide, moderne en toekomstgerichte stad zijn voor iedereen. In 2019 is extra geld geïnvesteerd in het evenementenaanbod. In de voorgestelde begroting wordt er extra geld gereserveerd voor het cultureel aanbod. Op deze manier wil het college van B&W de aantrekkelijkheid van de stad vergroten. Digitale diensten zijn de snelweg naar de toekomst. Naast de aanleg van glasvezel in Helmond wil het college investeren in nieuwe ontwikkelingen op het gebied van digitalisering. Ook is er geld gereserveerd voor de wijkontwikkelplannen, het college stelt voor om te starten in Helmond-Oost en Helmond-Noord.

Ga hier de pagina 'Programmabegroting 2020'.

Uw Reactie
Uw Reactie