Wijkbezoek Mierlo-Hout op zaterdag 23 maart

Donderdag 14 maart 2019

Op zaterdag 23 maart aanstaande zullen het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraadsleden van 10.00 tot 14.00 uur een bezoek brengen aan Mierlo-Hout. Tijdens dit bezoek maakt het college en de raad kennis met verschillende initiatieven en onderwerpen die spelen in de wijk. Daarnaast biedt het wijkbezoek ruimte om in contact te komen met wijkbewoners.

College BW

Programma

Het programma voor het wijkbezoek start om 10.00 uur in Wijkhuis de Geseldonk met een welkomstwoord van de voorzitter van de wijkraad, Jan Drouen, en burgemeester Elly Blanksma. Vervolgens verdelen de college- en raadsleden zich in verschillende groepen om een wandeling te maken door de wijk. Zo gaan zij langs bij onder andere project Centrumplan, de toekomstige sportaccommodatie, Nei Skoen, o.b.s. ’t Hout, ’t Goor en Mierloseweg en Hoofdstraat. Ook wordt er tijdens de wandeling stilgestaan bij thema’s waaronder: wonen, sport, jeugd, zorg en verkeersveiligheid.

Na de lunch wordt er uitgebreid gesproken over het Project Kansrijk. Vervolgens vinden er statafelgesprekken plaats waarbij wijkbewoners de ruimte hebben om in gesprek te gaan met de college- en gemeenteraadsleden. Het wijkbezoek wordt afgesloten door de voorzitter van de wijkraad en door wijkwethouder Cathalijne Dortmans.

Vrij toegankelijk

Inwoners zijn van harte welkom om deel te nemen aan het programma van het wijkbezoek en daarbij hun verhalen, vragen en/of zorgen te delen met de college- en gemeenteraadsleden.