2018

 • .

  Gezonde financiële positie in Helmond; goedkeurende verklaring van de accountant voor 2017

  woensdag 26 september 2018
  De Jaarrekening 2017 van de gemeente Helmond is op dinsdag 25 september aangeboden aan de gemeenteraad. Hiermee wordt een overzicht gegeven van de inkomsten en uitgaven die in 2017 door de gemeente zijn gedaan. Er is een gerealiseerd positief resultaat van 4,6 miljoen. Daarnaast is er voldoende buffer om tegenvallers in de toekomst op te kunnen vangen.

 • .

  Begroting gemeente Helmond: Financieel gezond met ruimte voor investeringen in de stad

  dinsdag 25 september 2018
  Het college van B&W heeft dinsdag 25 september de Programmabegroting 2019 met een financiële doorkijk naar 2022 aan de gemeenteraad aangeboden. Dit is de eerste begroting van het nieuwe college dat in mei van dit jaar is gevormd. Met deze begroting worden de eerste stappen gezet om de ambities uit het coalitieakkoord uit te werken. Het is een sluitende begroting, waarin op diverse fronten wordt geïnvesteerd in de toekomst van Helmond.

 • .

  Nieuws college (vergadering 4 september)

  donderdag 13 september 2018
  In ‘Nieuws uit het college van B&W’ wordt, aan de hand van enkele hoofdonderwerpen, een samenvatting gegeven van de besluiten die het college in haar vergadering heeft genomen. Naast de daadwerkelijke besluiten zijn hierin ook enkele achtergronden en context opgenomen, zodat meer inzicht ontstaat in de beweegredenen van het college. Voor een compleet overzicht van alle besluiten die het college neemt, verwijzen wij naar de Besluitenlijst die op de webpagina van het college is te vinden.

 • .

  Nieuws college (vergadering 28 augustus)

  woensdag 12 september 2018
  In ‘Nieuws uit het college van B&W’ wordt, aan de hand van enkele hoofdonderwerpen, een samenvatting gegeven van de besluiten die het college in haar vergadering heeft genomen. Naast de daadwerkelijke besluiten zijn hierin ook enkele achtergronden en context opgenomen, zodat meer inzicht ontstaat in de beweegredenen van het college. Voor een compleet overzicht van alle besluiten die het college neemt, verwijzen wij naar de Besluitenlijst die op de webpagina van het college is te vinden.

 • .

  In gesprek met de wethouders

  dinsdag 11 september 2018
  Heeft u vragen of wilt u uw ervaringen delen? Heeft u een idee of een initiatief, maar weet u nog niet hoe u dit moet aanpakken? Bezoek dan één van de wijkspreekuren om met de wethouder in gesprek te gaan.