2018

 • .

  Eerste 10 projecten Regio Deal Brainport Eindhoven ontvangen financiële bijdragen

  vrijdag 9 november 2018
  Vandaag zijn de eerste financiële bijdragen aan 10 projecten toegekend ter versterking van de economische kracht Brainport Eindhoven. Helmond is volop betrokken bij deze projecten en profiteert daarmee direct van deze eerste tranche. In totaal wordt de komende 4 jaar via de Regio Deal 130 miljoen door het kabinet en 240 miljoen door de regio zelf geïnvesteerd in het vestigingsklimaat van Brainport Eindhoven.

 • .

  Gezonde financiële positie in Helmond; goedkeurende verklaring van de accountant voor 2017

  woensdag 26 september 2018
  De Jaarrekening 2017 van de gemeente Helmond is op dinsdag 25 september aangeboden aan de gemeenteraad. Hiermee wordt een overzicht gegeven van de inkomsten en uitgaven die in 2017 door de gemeente zijn gedaan. Er is een gerealiseerd positief resultaat van 4,6 miljoen. Daarnaast is er voldoende buffer om tegenvallers in de toekomst op te kunnen vangen.

 • .

  Begroting gemeente Helmond: Financieel gezond met ruimte voor investeringen in de stad

  dinsdag 25 september 2018
  Het college van B&W heeft dinsdag 25 september de Programmabegroting 2019 met een financiële doorkijk naar 2022 aan de gemeenteraad aangeboden. Dit is de eerste begroting van het nieuwe college dat in mei van dit jaar is gevormd. Met deze begroting worden de eerste stappen gezet om de ambities uit het coalitieakkoord uit te werken. Het is een sluitende begroting, waarin op diverse fronten wordt geïnvesteerd in de toekomst van Helmond.

 • .

  Kabinet en Brainport Eindhoven gaan langdurige samenwerking aan

  maandag 19 maart 2018
  Het kabinet investeert 130 miljoen euro uit de regio enveloppe in het vestigingsklimaat van Brainport Eindhoven. Minister Schouten van LNV, Minister Ollongren van BZK en staatssecretaris Keijzer van EZK, hebben vandaag de rijksinvestering bij TU/e Innovation Space in Eindhoven gezamenlijk bekend gemaakt.

Uw Reactie
Uw Reactie