2018

 • .

  Eerste 10 projecten Regio Deal Brainport Eindhoven ontvangen financiële bijdragen

  vrijdag 9 november 2018
  Vandaag zijn de eerste financiële bijdragen aan 10 projecten toegekend ter versterking van de economische kracht Brainport Eindhoven. Helmond is volop betrokken bij deze projecten en profiteert daarmee direct van deze eerste tranche. In totaal wordt de komende 4 jaar via de Regio Deal 130 miljoen door het kabinet en 240 miljoen door de regio zelf geïnvesteerd in het vestigingsklimaat van Brainport Eindhoven.

 • .

  Wijkbezoek aan Binnenstad-Oost op zaterdag 17 november

  dinsdag 6 november 2018
  Op zaterdag 17 november aanstaande zal het college van burgemeester en wethouders van 10.00 tot 14.00 uur een bezoek brengen aan Binnenstad-Oost. Tijdens dit bezoek maakt het college middels een rondwandeling kennis met verschillende initiatieven en onderwerpen die spelen in de wijk. Daarnaast biedt het wijkbezoek ruimte om in contact te komen met wijkbewoners.

 • .

  Nieuws college (vergadering 23 oktober)

  vrijdag 2 november 2018
  In ‘Nieuws uit het college van B&W’ wordt, aan de hand van enkele hoofdonderwerpen, een samenvatting gegeven van de besluiten die het college in haar vergadering heeft genomen. Naast de daadwerkelijke besluiten zijn hierin ook enkele achtergronden en context opgenomen, zodat meer inzicht ontstaat in de beweegredenen van het college. Voor een compleet overzicht van alle besluiten die het college neemt, verwijzen wij naar de Besluitenlijst die op de webpagina van het college is te vinden.

 • .

  Nieuws college (vergadering 9 oktober)

  vrijdag 2 november 2018
  In ‘Nieuws uit het college van B&W’ wordt, aan de hand van enkele hoofdonderwerpen, een samenvatting gegeven van de besluiten die het college in haar vergadering heeft genomen. Naast de daadwerkelijke besluiten zijn hierin ook enkele achtergronden en context opgenomen, zodat meer inzicht ontstaat in de beweegredenen van het college. Voor een compleet overzicht van alle besluiten die het college neemt, verwijzen wij naar de Besluitenlijst die op de webpagina van het college is te vinden.

 • .

  Raadsvergadering: behandeling begroting

  maandag 29 oktober 2018
  De gemeenteraad bespreekt dinsdag 30 oktober de programmabegroting 2019 tijdens de raadsvergadering. Daarin staat welke inkomsten worden verwacht en waar de gemeente het beschikbare geld aan uit wil geven. De vergadering begint om 13.00 uur in de raadzaal in Boscotondo. U bent van harte welkom tijdens de vergadering.