Gezonde financiële positie in Helmond; goedkeurende verklaring van de accountant voor 2017

Woensdag 26 september 2018

De Jaarrekening 2017 van de gemeente Helmond is op dinsdag 25 september aangeboden aan de gemeenteraad. Hiermee wordt een overzicht gegeven van de inkomsten en uitgaven die in 2017 door de gemeente zijn gedaan. Er is een gerealiseerd positief resultaat van 4,6 miljoen. Daarnaast is er voldoende buffer om tegenvallers in de toekomst op te kunnen vangen.

.

Verbeterpunten van de accountant Accountant

Deloitte controleert de jaarcijfers van de gemeente Helmond. De bevindingen zijn begin dit jaar door hen kenbaar gemaakt in de vorm van een managementletter. Hierin stond onder andere dat er belangrijke verbeteringen moesten plaatsvinden in de financiële administratie en de bedrijfsvoering.De basis van de bedrijfsvoering moet op orde worden gebracht om ook op langere termijn het ambitieniveau waar te kunnen maken. Dit is altijd de basis (en aanleiding) achter de eerder ingezette reorganisatie en organisatieontwikkeling geweest. De gemeenteraad heeft in maart ingestemd met het uitstellen van de jaarrekening en de extra tijdsinvestering die nodig was om deze verbeteringen door te voeren.


Juiste koers is ingezet

De afgelopen maanden is er hard gewerkt om verbeteringen in de financiële processen in gang te zetten. Er is schoon schip gemaakt in de administratie. Financiële processen zijn onder de loep genomen en er wordt geïnvesteerd om het kennisniveau van de medewerkers op peil te brengen. Een aantal openstaande vacatures op de afdeling financiën zijn inmiddels ingevuld. Door de krapte op de arbeidsmarkt voor ervaren financials zijn er nog steeds vacatures die we hopen de komende tijd in te kunnen vullen met vooral vaste medewerkers. De accountant heeft een goedkeurende controleverklaring afgegeven. Er blijven verbeterpunten, maar de juiste koers is ingezet.
De jaarrekening en de bevindingen van de accountant zijn terug te vinden op www.helmond.nl/jaarrekening.