Raadsvergadering: behandeling begroting

Maandag 29 oktober 2018

De gemeenteraad bespreekt dinsdag 30 oktober de programmabegroting 2019 tijdens de raadsvergadering. Daarin staat welke inkomsten worden verwacht en waar de gemeente het beschikbare geld aan uit wil geven. De vergadering begint om 13.00 uur in de raadzaal in Boscotondo. U bent van harte welkom tijdens de vergadering.

.

Alle fracties geven hun mening over de begroting en stellen vragen aan het college. De burgemeester en wethouders geven vervolgens antwoord op al deze vragen en er wordt gediscussieerd over de begroting.

Tot slot stemt de raad of de begroting wordt vastgesteld of dat er nog zaken gewijzigd worden.

Agenda

Verder staan op de agenda o.a. nog de volgende onderwerpen:

  • Belastingverordeningen en tarieven 2019
  • Financiële verordening Helmond 2019
  • 2e Bestuursrapportage 2018

Bekijk hier de volledige agenda van de raadsvergadering.

Vrij toegankelijk of live volgen via internet

U bent van harte welkom tijdens de vergadering. Aanmelden is niet nodig. U kunt de vergadering ook online volgen via Raad in Beeld of via de app Politiek portaal op uw tablet. Daarnaast kunt u de vergadering ook op een later moment terugkijken.

Meer weten?