Eerste 10 projecten Regio Deal Brainport Eindhoven ontvangen financiële bijdragen

Vrijdag 9 november 2018

Vandaag zijn de eerste financiële bijdragen aan 10 projecten toegekend ter versterking van de economische kracht Brainport Eindhoven. Helmond is volop betrokken bij deze projecten en profiteert daarmee direct van deze eerste tranche. In totaal wordt de komende 4 jaar via de Regio Deal 130 miljoen door het kabinet en 240 miljoen door de regio zelf geïnvesteerd in het vestigingsklimaat van Brainport Eindhoven.

.

Helmond nauw betrokken

Helmond is met het project ‘Brabant International Students’ betrokken bij het extra aantrekken en behouden van internationale studenten met een focus op tech & IT. Daarnaast zet de gemeente zich actief in voor de internationalisering in het po, vo en mbo. Vanzelfsprekend is Helmond, met haar baanbrekende technologieën op de Automotive Campus, nauw betrokken bij het project Brainport Smart Mobility. Helmond is bovendien aangehaakt bij het project World Design Event, waarin in internationaal samenwerkingsverband urgente maatschappelijke vraagstukken worden onderzocht en oplossingen worden uitgelicht.

Eerste 10 projecten

Dit zijn de eerste 10 projecten die van start gaan:

  1. Upgrade Urban Culture & Sports hal ‘Area 51’
  2. World Design Event (WDE)
  3. Aantrekken van internationale kenniswerkers
  4. Brabant International Students
  5. Accommoderen onderwijsgroei en ontwikkelen hybride leeromgevingen
  6. Services Holland Expat Center South (incl. partners)
  7. Internationalisering onderwijs po/vo/mbo
  8. Eindhoven Engine
  9. Regionale Zorginfrastructuur
  10. Brainport Smart Mobility

Brainport Nationale Actieagenda 

De Regio Deal Brainport Eindhoven fungeert met een financiële impuls van €370 miljoen als vliegwiel voor de langjarige samenwerking tussen Rijk en regio in het kader van de Brainport Nationale Actieagenda (BNA). Met de BNA zetten Rijk en regio samen in op het versterken van de economische kracht van de regio. Aan regiozijde werken Provincie Noord-Brabant, 21 gemeenten van het MRE en Stichting Brainport met zijn kennisinstellingen, bedrijven en overheden samen. Rijk en regio richten zich op het aanpakken van knelpunten (tekort aan talent en achterblijvend vestigingsklimaat) en benutten van kansen (kennis, innovatie & ondernemen, digitalisering en maatschappelijke innovaties). 

Meer informatie: