Kabinet en Brainport Eindhoven gaan langdurige samenwerking aan

Maandag 19 maart 2018

Het kabinet investeert 130 miljoen euro uit de regio enveloppe in het vestigingsklimaat van Brainport Eindhoven. Minister Schouten van LNV, Minister Ollongren van BZK en staatssecretaris Keijzer van EZK, hebben vandaag de rijksinvestering bij TU/e Innovation Space in Eindhoven gezamenlijk bekend gemaakt.

.

Voorzieningenniveau

De focus van de uit te voeren projecten zal liggen op het aantrekken, opleiden en behouden van technisch talent op alle onderwijsniveaus en het realiseren van innovaties met maatschappelijke impact. Daarnaast gaat het om het versterken van culturele, maatschappelijke en sportvoorzieningen en het vergroten van de leefbaarheid in stad en regio voor de bestaande bevolking. De regio zelf investeert 240 miljoen euro, als die bijdrage niet wordt gehaald, daalt de rijksbijdrage uit de regio envelop evenredig.

Belangrijke stap

Burgemeester John Jorritsma, voorzitter van de Stichting Brainport, ziet de bijdrage van het Rijk als een forse investering: “Het draagt flink bij aan het aantrekken, opleiden en vasthouden van talent, het versterkt ons voorzieningenniveau en realiseert innovaties met maatschappelijk impact, bijvoorbeeld op het gebied van gezondheidszorg en mobiliteit. Maar belangrijker nog, ik zie hierin een bevestiging dat het Rijk een langdurige relatie met ons wil aangaan. Met de Brainport Nationale Actieagenda en de propositie Regio-Envelop hebben we een aanbod gedaan. We hebben niet onze hand opgehouden, maar uitgestoken. Die is nu met beide handen aangenomen. Echt een héél belangrijke stap. Voor Brainport Eindhoven, voor de Nederlandse economie.”

Innovatiekracht

De nadere uitwerking van de Regio-Deal en overleg hierover, vindt plaats via de stuurgroep Rijk-regio voor de Brainport Nationale Actieagenda, onder leiding van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Staatssecretaris Keijzer (EZK): “In januari bezocht ik Brainport Eindhoven en heb met eigen ogen de betekenis van deze regio voor onze economie gezien. Dankzij haar snelgroeiende maakindustrie met bedrijven als ASML, Philips, VDL, DAF en NXP en ruim 6000 innovatieve MKB-ondernemers in de directe omgeving, is Brainport Eindhoven enorm belangrijk voor de innovatiekracht van Nederland. Met deze forse bijdrage uit de regio envelop kunnen Rijk en regio de ambities in de Brainport Actieagenda waarmaken. Zo profiteert heel Nederland van deze sterke economische regio.”

Erkenning

Gedeputeerde Economie en Internationalisering Bert Pauli van de provincie Noord-Brabant ziet in de investering van het kabinet erkenning voor Brainport Eindhoven: “Het Rijk bevestigt hiermee dat Brainport een koplopersrol vervult in de nieuwe economie van Nederland. De regio is met zijn omvangrijke netwerk van bedrijven en onderzoeksinstellingen stevig verankerd in het hele land, en zeker in Brabant. De investeringen betekenen daardoor een belangrijke impuls voor het concurrentievermogen van de hele provincie.”

Meer informatie