Nieuws college (vergadering 3 juli 2018)

Donderdag 12 juli 2018

In ‘Nieuws uit het college van B&W’ wordt, aan de hand van enkele hoofdonderwerpen, een samenvatting gegeven van de besluiten die het college in haar vergadering heeft genomen. Naast de daadwerkelijke besluiten zijn hierin ook enkele achtergronden en context opgenomen, zodat meer inzicht ontstaat in de beweegredenen van het college. Voor een compleet overzicht van alle besluiten die het college neemt, verwijzen wij naar de Besluitenlijst die op de webpagina van het college is te vinden.

.

Plan van aanpak onderzoek vuurwerk tijdens Oudejaarsavond

Al meerdere jaren stelt de gemeenteraad van Helmond vragen over de ervaren overlast van vuurwerk, de risico’s van vuurwerk. In de zomer zal een onderzoek worden uitgevoerd naar het draagvlak voor een professionele vuurwerkshow op één centrale plaats in de stad.

Het doel van het onderzoek is om inzicht te krijgen in:

  1. Hoe kijken inwoners van Helmond aan tegen het afsteken van vuurwerk met oudjaar?
  2. Ervaren de inwoners overlast van het vuurwerk op en rond oudjaarsavond?
  3. Is er steun voor een centrale vuurwerkshow en zou men dan zelf minder vuurwerk afsteken?
  4. Is er steun voor vuurwerkvrije gebieden en zo, ja waar dan?
  5. Is er steun voor een algeheel vuurwerkverbod?
  6. Hebben inwoners zelf nog suggesties voor het verminderen van de vuurwerkoverlast?

Het onderzoek wordt uitgezet via een digitale enquête en het stadspanel. Via diverse mediakanalen, social media, De Loop, worden bewoners opgeroepen om de enquête in te vullen. De resultaten van het onderzoek vormen input voor de besluitvorming over ‘vuurwerk’ op Oudejaarsavond 2018. 

Huisvesting Lightyear op de Automotive Campus

College van B&W verstrekt een projectsubsidie van €100.000,- en een garantstelling van €400.000,-  aan Lightyear, de bedenker en maker van een duurzame gezinsauto op zonne-energie. Deze bijdrage in de huisvestingskosten maakt de bouw van een assemblagefaciliteit op de Automotive Campus in Helmond (mede) mogelijk, waar de Lightyear gezinsauto nog dit jaar in productie wordt genomen. De komst van deze faciliteit draagt bij aan werkgelegenheid en heeft bovendien een belangrijke toegevoegde waarde voor de aantrekkelijkheid van de campus voor snelgroeiende bedrijven en voor de innovatie- en concurrentiekracht van Brabant op het gebied van Automotive en High Tech. Met de subsidie overbrugt de gemeente het verschil tussen wat een start up bedrijf aan huurprijs en huurgarantie kan bieden en wat een ontwikkelaar aan zekerheid nodig heeft. De bijdrage van de Provincie Noord-Brabant aan dit project is hetzelfde als die van de gemeente.

Verhuren onderwijsruimte basisschool Dierdonk aan ROC ter Aa

Het college stemt in met het verhuren van onderwijsruimte van basisschool Dierdonk aan het ROC ter Aa. Het ROC heeft een opleiding kinderopvang die zij op de locatie van Basisschool Dierdonk wil geven. Op deze manier kunnen de studenten van ROC ter Aa direct praktijkervaring op doen. Het voornemen is de ruimte per 1-8-2018 te verhuren voor de periode van het schooljaar 2018 - 2019.