U bevindt zich hier: Home > Bewoners > Verkeer en vervoer > Verkeersprojecten > Stiller spoor

Stiller spoor

Gemeente Helmond en spoorbeheerder ProRail maken zich er sterk voor om zoveel mogelijk woningen aan het spoor in Helmond uit een geluidshindersituatie te krijgen.

Stiller spoor

Gemeente Helmond en spoorbeheerder ProRail maken zich er sterk voor om zoveel mogelijk woningen aan het spoor in Helmond uit een geluidshindersituatie te krijgen.


Realisatie geluidsschermen in 2016


Op basis van het vastgestelde saneringsprogramma 2015 zullen in 2016 een aantal geluidsschermen worden gerealiseerd. Welke dit zijn is te zien in de tekening.


Extra geluidsschermen


De woningen die in 1986 een hogere belasting hadden dan 65 dB komen in aanmerking voor extra maatregelen, zoals geluidsschermen, raildempers en/of aanvullende maatregelen aan de gevel. Om het aantal geluidbelaste  woningen verder te verminderen heeft het College van burgemeester en wethouders een ontwerp uitvoeringsbesluit Saneringsprogramma Railverkeerslawaai Helmond 2016 genomen betreffende de realisatie van twee extra geluidsschermen en raildempers ter hoogte van de Engelseweg en de Churchilllaan. De locatie waar deze twee geluidsschermen en raildempers gerealiseerd gaan worden is te zien in onderstaande tekeningen.
Locatie geluidsschermen
Locatie raildempers

Het ontwerp uitvoeringsbesluit Saneringsprogramma Railverkeerslawaai Helmond 2016 met de voorgestelde maatregelen aan geluidsschermen en raildempers zal binnenkort ter inzage komen te liggen. In de Traverse en op deze website zal de ter inzage termijn bekend worden gemaakt.  

Halvering van het geluid

Door alle maatregelen die genomen worden – raildempers en geluidsschermen samen – wordt het geluid met in totaal 5 tot 10 dB (decibel) verminderd. Een vermindering van 10 dB wordt door de mens ervaren als een halvering van het geluid.

Vragen en antwoorden

Heeft u vragen over de geluidsmaatregelen die worden genomen? Kijk dan in de lijst met veelgestelde vragen en antwoorden.

Planning en procedure

Het college van burgemeester en wethouders heeft inmiddels een ontwerp besluit genomen om de geluidsschermen en  raildempers op deze locaties te realiseren. Later zal het college hierover een definitief besluit nemen. Wilt u weten hoe de verdere planning eruit ziet? Klik dan op de link hieronder.

Gevelisolatie

Woningen die, ondanks de aanleg van raildempers en de geluidsschermen of geluidswallen, nog te maken hebben met een te hoge geluidsbelasting, kunnen in aanmerking komen voor gevelisolatie.

Geluid en gezondheid

Geluidsoverlast vormt een belangrijk probleem voor de volksgezondheid in Nederland. Gemeente Helmond en ProRail nemen de maatregelen dan ook voor de gezondheid van de bewoners aan het spoor. Diverse organisaties hebben onderzoek gedaan naar geluid en gezondheid. Zij hebben vastgesteld dat een te hoge geluidbelasting in de woon- en werkomgeving tot gezondheidsproblemen kan leiden.

Samenwerking

Gemeente Helmond en ProRail zijn verantwoordelijk voor het realiseren van de geluidsverminderende maatregelen. Het project wordt mogelijk gemaakt dankzij een subsidie van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.