U bevindt zich hier: Home > Bewoners > Verkeer en vervoer > Verkeersprojecten > Stiller spoor

Stiller spoor

Gemeente Helmond en spoorbeheerder ProRail maken zich er sterk voor om zoveel mogelijk woningen aan het spoor in Helmond uit een geluidshindersituatie te krijgen.

Inmiddels is er een pakket aan maatregelen uitgevoerd voor zo’n 450 woningen, dat bestaat uit raildempers aan de rails en geluidsschermen en grondwallen naast het spoor. Er zijn in Helmond nog ongeveer 100 woningen aan het spoor die ook te maken hebben met te veel geluidhinder. Vanwege gewijzigde wetgeving komen deze woningen eveneens in aanmerking voor aanvullende maatregelen zoals geluidsschermen en raildempers. Deze woningen liggen onder meer in de buurt van de Deurneseweg, Rooseindsestraat, Schepenstraat, Noord Parallelweg en Medevoort.

Overzicht geluidsschermen en raildempers in 2017

Hieronder kunt u twee plattegronden downloaden. Daarop kunt u zien op welke plekken in Helmond er in 2017 raildempers en geluidsschermen zijn gerealiseerd.

Raildempers bij spoorwegovergang Churchilllaan

In juli 2015 worden ter hoogte van de spoorwegovergang Churchilllaan over een lengte van circa 400 meter raildempers aangebracht. Eigenlijk zouden deze raildempers pas later aangebracht worden, maar dat gebeurt nu al, omdat het spoor toch al afgesloten is. In de zomer wordt namelijk op dit gedeelte het spoor geheel vernieuwd. Er komen nieuwe spoorstaven (rails) en bielzen en het spoorgrind wordt vernieuwd. Omdat deze werkzaamheden toch al plaatsvinden, worden er meteen raildempers tegen de nieuwe rails aangebracht. Bij het naar voren halen van deze werkzaamheden is ook rekening gehouden met het feit dat er de komende jaren meer goederentreinen door Helmond rijden als gevolg van werkzaamheden aan de Betuweroute.

Ter inzage legging gewijzigd ontwerpuitvoeringsbesluit Saneringsprogramma Railverkeerslawaai Helmond 2015

Van 23 maart tot begin mei 2015 hebben de onderstaande stukken ter inzage gelegen. Voor vragen kunt u contact opnemen met team Milieu, mevrouw Karin Aquina, tel. 0492 – 845891 of e-mail: k.aquina@helmond.nl.

Halvering van het geluid

Door alle maatregelen die genomen worden – raildempers en geluidsschermen samen – wordt het geluid met in totaal 5 tot 10 dB (decibel) verminderd. Een vermindering van 10 dB wordt door de mens ervaren als een halvering van het geluid.

Vragen en antwoorden

Heeft u vragen over de geluidsmaatregelen die worden genomen? Kijk dan in de lijst met veelgestelde vragen en antwoorden.

Planning en procedure

Het college van burgemeester en wethouders heeft inmiddels een conceptbesluit genomen om de geluidsschermen en  raildempers op deze locaties te realiseren. Later zal het college hierover een definitief besluit nemen. Wilt u weten hoe de verdere planning eruit ziet? Klik dan op de link hieronder.

Gevelisolatie

Woningen die, ondanks de aanleg van raildempers en de geluidsschermen of geluidswallen, nog te maken hebben met een te hoge geluidsbelasting, kunnen in aanmerking komen voor gevelisolatie.

Geluid en gezondheid

Geluidsoverlast vormt een belangrijk probleem voor de volksgezondheid in Nederland. Gemeente Helmond en ProRail nemen de maatregelen dan ook voor de gezondheid van de bewoners aan het spoor. Diverse organisaties hebben onderzoek gedaan naar geluid en gezondheid. Zij hebben vastgesteld dat een te hoge geluidbelasting in de woon- en werkomgeving tot gezondheidsproblemen kan leiden.

Samenwerking

Gemeente Helmond en ProRail zijn verantwoordelijk voor het realiseren van de geluidsverminderende maatregelen. Het project wordt mogelijk gemaakt dankzij een subsidie van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.